Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

S-kart Karting Sp. z o.o.

z siedzibą w Bytomiu

przy ul. Popiełuszki 1

  1. Inspektorem ochrony danych jest S-kart Karting Sp. z o.o. – kontakt@s-kart.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu potwierdzenia uczestnictwa w jazdach gokartem organizowanych przez S-kart Karting Sp. Z o.o. oraz w celu ochrony zdrowia uczestnika w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na terenie RP.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich wycofania przez uczestnika jazd.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do jazd organizowanych na torze S-kart w Bytomiu. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w jazdach oraz wstępu na teren, na którym kurs jest prowadzony.
  7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób elektroniczny, poprzez archiwizowanie treści na dyskach twardych należących do spółki, archiwizowane będą w trakcie dokonywania płatności na poczet usług realizowanych przez S-kart Karting Sp. Z o.o.